Preview Mode Links will not work in preview mode

Chefsekonom Jens Magnusson och hans expertkollegor på SEB diskuterar aktuell makroekonomi, hur den påverkar världen, och oss.

Innehållet i denna podd är baserat på uppgifter från källor som av SEB bedöms vara pålitliga. Banken lämnar dock ingen garanti för fullständigheten eller riktigheten i dessa uppgifter. De som tar del av podden uppmanas att basera sina investeringsbeslut på undersökningar de själva bedömer vara nödvändiga.

SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av denna podd eller dess innehåll.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering, mångfaldigande eller annan användning av denna podd får inte ske utan SEB:s medgivande.

Mar 27, 2018

I senaste Makropodd av SEB ägnar chefekonom Robert Bergqvist och privatekonom Jens Magnusson 26 minuter åt den svenska bostadsmarknaden. Allt du behöver veta om fakta, farhågor och framtiden.

Avsnittsinformation:
01:30 Skulle du våga köpa bostad just nu?
02:10 Varför pratar alla om bostadsmarknaden?
04:00 Vad säger indikatorerna just nu?
06:30 Vad driver priserna uppåt?
08:40 "Svenska hushåll har inte märkt att de blivit skuldsatta"
09:00 Vad skulle kunna få det att falla?
12:20 "Det ser fortsatt bra ut för svensk ekonomi"
12:40 Vad är prognosen för bostadspriserna?
15:10 Om du var politiker, vad skulle du göra?
17:40 Hur pass känsliga är hushållen?
19:10 "Det finns en risk att Riksbanken inte vågar höja styrräntan"
24:10 "Bara två procents prisfall i Kanada"
24:40 "Det verkar går att höja räntorna utan katastrofer"

Nordic Outlook & Boprisindikatorn
https://sebgroup.com/sv/press/vara-experter/expertrapporter

Boränterådet
https://seb.se/privat/ekonomikollen/bostad-och-bolan/boranterad