Preview Mode Links will not work in preview mode

Chefsekonom Jens Magnusson och hans expertkollegor på SEB diskuterar aktuell makroekonomi, hur den påverkar världen, och oss.

Innehållet i denna podd är baserat på uppgifter från källor som av SEB bedöms vara pålitliga. Banken lämnar dock ingen garanti för fullständigheten eller riktigheten i dessa uppgifter. De som tar del av podden uppmanas att basera sina investeringsbeslut på undersökningar de själva bedömer vara nödvändiga.

SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av denna podd eller dess innehåll.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering, mångfaldigande eller annan användning av denna podd får inte ske utan SEB:s medgivande.

Feb 20, 2018

SEB:s chefekonom Robert Bergqvist och räntestrategen Lina Fransson ger sig i kast med den 350-årsjubilerande Riksbanken – lite historia, mest nutid och framtid. Hur länge kan minusräntan bestå? Vilka vapen har centralbankerna kvar? Hur stressad måste man vara för att trycka ut 16 000 miljarder dollar extra i...


Feb 6, 2018

Senaste Nordic Outlook tittar på 2018-2019 och vad som kan bli resultatet av den uppgång världsekonomin sett. Chefekonom Robert Bergqvist och prognoschef Håkan Frisén ger i detta avsnitt en snabb översikt över de viktigaste prognoserna för Sverige och världen.

00:10 Hur mår världsekonomin?
01:50 Sagan om...