Preview Mode Links will not work in preview mode

Chefsekonom Jens Magnusson och hans expertkollegor på SEB diskuterar aktuell makroekonomi, hur den påverkar världen, och oss.

Innehållet i denna podd är baserat på uppgifter från källor som av SEB bedöms vara pålitliga. Banken lämnar dock ingen garanti för fullständigheten eller riktigheten i dessa uppgifter. De som tar del av podden uppmanas att basera sina investeringsbeslut på undersökningar de själva bedömer vara nödvändiga.

SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av denna podd eller dess innehåll.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering, mångfaldigande eller annan användning av denna podd får inte ske utan SEB:s medgivande.

Nov 21, 2017

I novembers Makropodd av SEB behandlar Carl Hammer, chefstrateg, och Håkan Frisén, prognoschef, årets sista Nordic Outlook-rapport. Världen har en fortsatt synkroniserad tillväxt och frågan är när utbudsrestriktioner genererar avmattning. Och vad händer med den svenska bostadsmarknaden? 


Oct 4, 2017

AVSNITTSINFORMATION
MakroPodd 2017-10-04. Robert Bergqvist, chefekonom, och Johan Javeus, chefstrateg, diskuterar skulder, skuldsättningen i världen och inte minst i Sverige. Är den är ett problem och, i så fall, hur? 

01:16 "Är det farligt att vara skuldsatt?"

03:25 Hur påverkar lågräntemiljön vår...


Sep 13, 2017

AVSNITTSINFORMATION
MakroPodd 2017-09-13. Robert Bergqvist, chefekonom, och Carl Hammer, valutachef, diskuterar den globala valutamarknaden mot bakgrund av senaste SEB Currency Strategy Report.

02:30 ”Vi var tidigt ute om Island och Storbritannien”
03:00 Robert avslöjar sin sämsta valutaprognos
06:20 ”Vilka...


Aug 29, 2017

AVSNITTSINFORMATION
MakroPodd 2017-08-29. Robert Bergqvist, chefekonom, och Håkan Frisén, prognoschef, diskuterar det världsekonomiska läget mot bakgrund av senaste SEB Nordic Outlook.

04:15 ”Var befinner vi oss i konjunkturcykeln?”
06:30 Är Phillipskurvan obsolet?
08:55 ”Tror du centralbankerna vet vad de...


Aug 23, 2017

MakroPodd av SEB startar 29 augusti 2017. SEB:s experter diskuterar makroekonomi som påverkar världen, och dig, var tredje vecka.