Preview Mode Links will not work in preview mode

Chefsekonom Jens Magnusson och hans expertkollegor på SEB diskuterar aktuell makroekonomi, hur den påverkar världen, och oss.

Innehållet i denna podd är baserat på uppgifter från källor som av SEB bedöms vara pålitliga. Banken lämnar dock ingen garanti för fullständigheten eller riktigheten i dessa uppgifter. De som tar del av podden uppmanas att basera sina investeringsbeslut på undersökningar de själva bedömer vara nödvändiga.

SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av denna podd eller dess innehåll.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering, mångfaldigande eller annan användning av denna podd får inte ske utan SEB:s medgivande.

Aug 28, 2018

27 minuters översikt över världsekonomin till 2020 och Sverige inför valet. Det ger chefsekonom Robert Bergqvist tillsammans med prognoschef Håkan Frisén i senaste Makropodd av SEB. Allt baserat på återkommande rapporten Nordic Outlook. Och så får du reda på vem som hade rätt prognos i fotbolls-VM…Läs...


Aug 21, 2018

I senaste Makropodd av SEB diskuterar ränteexperten Lina Fransson och chefsekonom Robert Bergqvist penningpolitiken i världen, hur olika centralbanker ser på verkligheten och sin roll just nu – samt, förstås, vad händer med svenska räntan? Och när? Lina Fransson har kartlagt de komponenter i ekonomin som...