Preview Mode Links will not work in preview mode

Chefsekonom Jens Magnusson och hans expertkollegor på SEB diskuterar aktuell makroekonomi, hur den påverkar världen, och oss.

Innehållet i denna podd är baserat på uppgifter från källor som av SEB bedöms vara pålitliga. Banken lämnar dock ingen garanti för fullständigheten eller riktigheten i dessa uppgifter. De som tar del av podden uppmanas att basera sina investeringsbeslut på undersökningar de själva bedömer vara nödvändiga.

SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av denna podd eller dess innehåll.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering, mångfaldigande eller annan användning av denna podd får inte ske utan SEB:s medgivande.

Jan 24, 2023

Chefsekonom Jens Magnusson och prognoschef Håkan Frisén samtalar om den nya utgåvan av konjunkturrapporten Nordic Outlook. Bankens ekonomer spår att det blir en svår balansgång för svensk ekonomi, men att risken för en djup kris har minskat den senaste tiden.


Jan 20, 2023

SEB:s chefsekonom Jens Magnusson tar hjälp av experterna Carl Hammer och Olle Holmgren för att diskutera den historiskt nära rekordsvaga kronan, och frågar bland annat om man kan "tjata upp" kronkursen eller om man kanske bör "fimpa" kronan istället.


Jan 13, 2023

Globaliseringen har länge varit stark och utgjort en positiv drivkraft för ekonomisk tillväxt. Ökade spänningar mellan USA och Kina, krig i Ukraina och problemen med pandemin har dock fått många att tala om globaliseringens död. Chefstrateg Johan Javeus resonerar om  globaliseringstrenden och om den kan ta...


Jan 4, 2023

utveckling under 2023 som en pessimist kan se såhär vid ett årsskifte. Men
han påminner också om att det finns en betydligt mer optimistisk
pensel med vilken man kan måla detta nya...