Preview Mode Links will not work in preview mode

Chefsekonom Jens Magnusson och hans expertkollegor på SEB diskuterar aktuell makroekonomi, hur den påverkar världen, och oss.

Innehållet i denna podd är baserat på uppgifter från källor som av SEB bedöms vara pålitliga. Banken lämnar dock ingen garanti för fullständigheten eller riktigheten i dessa uppgifter. De som tar del av podden uppmanas att basera sina investeringsbeslut på undersökningar de själva bedömer vara nödvändiga.

SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av denna podd eller dess innehåll.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering, mångfaldigande eller annan användning av denna podd får inte ske utan SEB:s medgivande.

Mar 27, 2018

I senaste Makropodd av SEB ägnar chefekonom Robert Bergqvist och privatekonom Jens Magnusson 26 minuter åt den svenska bostadsmarknaden. Allt du behöver veta om fakta, farhågor och framtiden.

Avsnittsinformation:
01:30 Skulle du våga köpa bostad just nu?
02:10 Varför pratar alla om bostadsmarknaden?
04:00 Vad...


Mar 12, 2018

Valet i Italien avgjordes nyligen, och Ryssland går till val på söndag. Carl Hammer samtalar med sina expertkollegor Per Hammarlund och Daniel Bergvall om vad det kan få för effekter på Sverige och världen. Plus att SEB ger sin syn på Trumps tullar.

Läs mer: Chefekonom Robert Bergqvists syn på Trumps...