Preview Mode Links will not work in preview mode

Chefsekonom Jens Magnusson och hans expertkollegor på SEB diskuterar aktuell makroekonomi, hur den påverkar världen, och oss.

Innehållet i denna podd är baserat på uppgifter från källor som av SEB bedöms vara pålitliga. Banken lämnar dock ingen garanti för fullständigheten eller riktigheten i dessa uppgifter. De som tar del av podden uppmanas att basera sina investeringsbeslut på undersökningar de själva bedömer vara nödvändiga.

SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av denna podd eller dess innehåll.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering, mångfaldigande eller annan användning av denna podd får inte ske utan SEB:s medgivande.

Apr 24, 2018

Kronan är svag och snart ska Riksbanken ta beslut om styrräntan igen. Chefsekonom Robert Bergqvist diskuterar i senaste Makropodd av SEB vad som kommer att hända med kronan och vad Riksbanken borde göra, med valutastrateg Carl Hammer. 

02:10 Så tror företag och institutioner om kronan
03:30...


Apr 17, 2018

Makropodd av SEB tar i veckans avsnitt greppet om börserna i Sverige och världen. Vart är de på väg, är 2018 året då aktierna viktas ned i portföljerna och vilka sektorer har framtiden för sig? Carl Hammer, ansvarig för global makrobevakning, diskuterar med Johan Hagbarth, placeringstrateg. De är helt...


Apr 11, 2018

I senaste Makropodd av SEB djupdyker chefekonom Robert Bergqvist, prognoschef Håkan Frisén och SEBs expert på statsfinanser, Daniel Bergvall, i Sveriges ekonomi. Hur går det, hur blir det och vilka finansministrar var varit roligast att jobba för? Daniel och Håkan har jobbat som experter under 7 olika...