Preview Mode Links will not work in preview mode

Chefsekonom Jens Magnusson och hans expertkollegor på SEB diskuterar aktuell makroekonomi, hur den påverkar världen, och oss.

Innehållet i denna podd är baserat på uppgifter från källor som av SEB bedöms vara pålitliga. Banken lämnar dock ingen garanti för fullständigheten eller riktigheten i dessa uppgifter. De som tar del av podden uppmanas att basera sina investeringsbeslut på undersökningar de själva bedömer vara nödvändiga.

SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av denna podd eller dess innehåll.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering, mångfaldigande eller annan användning av denna podd får inte ske utan SEB:s medgivande.

Feb 26, 2019

Vad blir resultatet av januariöverenskommelsens 73 punkter? Vilka reformer skymtar? Finns risk för alltför expansiv politik? Hur sårbart är Sverige statsfinansiellt och vem har rätt i debatten om hur stora skulder en stat får ha? Håkan Frisén och Robert Bergqvist ger sig i kast med de stora frågorna. 


Feb 19, 2019

Johan Javeus avslutar sin miniserie om dollarns ställning som reservvaluta i världen. Han tittar på om euron eller renminbin kan kvalificera sig för att ta över dollarns dominans. Eller inte. Del 2 (av 2). Läs mer på 


Feb 12, 2019

Carl Hammer och Richard Falkenhäll diskuterar svårigheterna att förutse valutaförändringar, valutors inbördes relationer och inte minst senaste Currecy strategy-analysen – vad händer med dollarn, pundet och kronan 2019? En dos Brexit blir det också...


Feb 5, 2019

Varför är dollarn så dominerade i världen? Och hur länge kan den fortsätta vara det? Vilka valutor hotar den? I Makropodds krönika gräver sig Johan Javeus ned i dollarns historia och framtid. Del 1 (av 2). För dig som inte kan vänta på del 2 finns hela underlaget här