Preview Mode Links will not work in preview mode

Chefsekonom Jens Magnusson och hans expertkollegor på SEB diskuterar aktuell makroekonomi, hur den påverkar världen, och oss.

Innehållet i denna podd är baserat på uppgifter från källor som av SEB bedöms vara pålitliga. Banken lämnar dock ingen garanti för fullständigheten eller riktigheten i dessa uppgifter. De som tar del av podden uppmanas att basera sina investeringsbeslut på undersökningar de själva bedömer vara nödvändiga.

SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av denna podd eller dess innehåll.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering, mångfaldigande eller annan användning av denna podd får inte ske utan SEB:s medgivande.

Feb 5, 2019

Varför är dollarn så dominerade i världen? Och hur länge kan den fortsätta vara det? Vilka valutor hotar den? I Makropodds krönika gräver sig Johan Javeus ned i dollarns historia och framtid. Del 1 (av 2). För dig som inte kan vänta på del 2 finns hela underlaget här https://research.sebgroup.com/macro-ficc/reports/190204121227