Preview Mode Links will not work in preview mode

Chefsekonom Jens Magnusson och hans expertkollegor på SEB diskuterar aktuell makroekonomi, hur den påverkar världen, och oss.

Innehållet i denna podd är baserat på uppgifter från källor som av SEB bedöms vara pålitliga. Banken lämnar dock ingen garanti för fullständigheten eller riktigheten i dessa uppgifter. De som tar del av podden uppmanas att basera sina investeringsbeslut på undersökningar de själva bedömer vara nödvändiga.

SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av denna podd eller dess innehåll.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering, mångfaldigande eller annan användning av denna podd får inte ske utan SEB:s medgivande.

May 31, 2018

Ränte- och prisexperten Olle Holmgren diskuterar inflation med chefsekonom Robert Bergquist – vad det är, hur den mäts, hur den ser ut just nu och vart den kommer att ta vägen. I Makropodd avslöjas även hur en månadslön från 1954 skulle se ut idag och hur inflationsprognoser förhåller sig till...


May 16, 2018

16 maj 2018. Prognoschef Håkan Frisén och chefsekonom Robert Bergquist diskuterar slutsatserna i senaste Nordic Outlook. Ser vi slutet på högkonjunkturen komma nu? Vad händer med den svenska ekonomin, penningpolitiken och kronan?  Alla svar i senaste Makropodd av SEB.  Nordic Outlook hittar du <här>.

 

03:50...