Preview Mode Links will not work in preview mode

Chefsekonom Jens Magnusson och hans expertkollegor på SEB diskuterar aktuell makroekonomi, hur den påverkar världen, och oss.

Innehållet i denna podd är baserat på uppgifter från källor som av SEB bedöms vara pålitliga. Banken lämnar dock ingen garanti för fullständigheten eller riktigheten i dessa uppgifter. De som tar del av podden uppmanas att basera sina investeringsbeslut på undersökningar de själva bedömer vara nödvändiga.

SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av denna podd eller dess innehåll.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering, mångfaldigande eller annan användning av denna podd får inte ske utan SEB:s medgivande.

Nov 23, 2022

Seniorekonom Robert Bergqvist analyserar var ansvaret för den höga inflationen ligger och djupdyker i vad världens centralbanker kan göra för att tämja den. Går det ens att komma till rätta med problemet på längre sikt?


Nov 15, 2022

Inflationen rusar och hushållen är ordentligt deppiga, men ändå har ekonomin hållit emot hyfsat. Under 2023 faller ekonomin trots allt tillbaka i många länder, bland andra Sverige. Chefsekonom Jens Magnusson och prognoschef Håkan Frisén diskuterar de rykande färska prognosuppdateringarna i Nordic Outlook.


Nov 9, 2022

Chefsekonom Jens Magnusson och USA-expert Elisabet Kopelman diskuterar resultatet i mellanårsvalet och varför Georgia spelar roll, men inte minst hur amerikansk inflation, arbetsmarknad, dollarn och ekonomin egentligen mår. Ett fullmatat avsnitt utlovas.


Nov 3, 2022

SEB:s chefsekonom Jens Magnusson djupdyker tillsammans med privatekonom Américo Fernández och makroekonom Marcus Widén i den svenska bostadsmarknaden. Hur mycket faller priserna, när vänder det hur påverkas hushållens ekonomi? Detta och mycket mer får du svar på i podden.