Preview Mode Links will not work in preview mode

Chefsekonom Jens Magnusson och hans expertkollegor på SEB diskuterar aktuell makroekonomi, hur den påverkar världen, och oss.

Innehållet i denna podd är baserat på uppgifter från källor som av SEB bedöms vara pålitliga. Banken lämnar dock ingen garanti för fullständigheten eller riktigheten i dessa uppgifter. De som tar del av podden uppmanas att basera sina investeringsbeslut på undersökningar de själva bedömer vara nödvändiga.

SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av denna podd eller dess innehåll.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering, mångfaldigande eller annan användning av denna podd får inte ske utan SEB:s medgivande.

Feb 23, 2022

Avsnitt 151. Elisabet Kopelman förklarar varför "The Great Resignation" plågar amerikansk arbetsmarknad. Och vad som blir resultatet. 


Feb 16, 2022

Avsnitt 150. Seniorekonom Robert Bergqvist och USA-expert Elisabet Kopelman diskuterar amerikansk ekonomi, inflation och penningpolitik - vart är de på väg? Men inleder med hur Ukraina-krisen påverkar.


Feb 9, 2022

Avsnitt 149. Johan Javeus analyserar varför Facebook (numera Meta) misslyckades kapitalt med den hajpade digitala valutan Diem - som först kallades Libra.


Feb 2, 2022

Avsnitt 148. SEB:s experter Carl Hammer, Karl Steiner och Olle Holmgren diskuterar den svenska kronan som försvagats kraftigt senaste veckorna. Enligt modellerna avviker kronan exempelvis 30% mot dollarns jämvikt. Så vad händer framöver?