Preview Mode Links will not work in preview mode

Chefsekonom Jens Magnusson och hans expertkollegor på SEB diskuterar aktuell makroekonomi, hur den påverkar världen, och oss.

Innehållet i denna podd är baserat på uppgifter från källor som av SEB bedöms vara pålitliga. Banken lämnar dock ingen garanti för fullständigheten eller riktigheten i dessa uppgifter. De som tar del av podden uppmanas att basera sina investeringsbeslut på undersökningar de själva bedömer vara nödvändiga.

SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av denna podd eller dess innehåll.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering, mångfaldigande eller annan användning av denna podd får inte ske utan SEB:s medgivande.

Mar 29, 2022

I en extrainsatt Makropodd berättar prognoschef Håkan Frisén och chefsekonom Jens Magnusson om SEB:s uppdaterade makroekonomiska prognos som publicerades idag.


Mar 21, 2022

Avsnitt 155. Chefsekonom Jens Magnusson och placeringsstrateg Johan Hagbarth diskuterar börsen, utvecklingen hittills, vad som hänt sedan Ryssland invaderade Ukraina och inte minst – vilka scenarier finns framöver?


Mar 17, 2022

Avsnitt 154. SEB:s chefsekonom Jens Magnusson tar en titt på vilka effekter kriget i Ukraina fått och vad det kan få, inte bara ekonomiskt.


Mar 7, 2022

Avsnitt 153. Hur kommer Kina att hantera Ukraina-krisen, vart står den kinesiska ekonomin just nu och vad händer framöver?  Chefsekonom Jens Magnusson, seniorekonom Robert Bergqvist och SEB:s chef i Kina, Fredrik Hähnel, på telefon direkt från Hongkong, diskuterar.


Mar 1, 2022

Avsnitt 152. I ett extrainsatt avsnitt diskuterar Jens Magnusson, Lina Fransson och Per Hammarlund världsekonomin mot bakgrund av Rysslands invasion i Ukraina. Vad får krisen och sanktionerna för kort- och långsiktiga konsekvenser? Och vad kommer Kina att göra?