Preview Mode Links will not work in preview mode

Chefsekonom Jens Magnusson och hans expertkollegor på SEB diskuterar aktuell makroekonomi, hur den påverkar världen, och oss.

Innehållet i denna podd är baserat på uppgifter från källor som av SEB bedöms vara pålitliga. Banken lämnar dock ingen garanti för fullständigheten eller riktigheten i dessa uppgifter. De som tar del av podden uppmanas att basera sina investeringsbeslut på undersökningar de själva bedömer vara nödvändiga.

SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av denna podd eller dess innehåll.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering, mångfaldigande eller annan användning av denna podd får inte ske utan SEB:s medgivande.

Sep 12, 2023

Ledningen i Kina vidtar både penning- och finanspolitiska åtgärder för att hålla tillväxten uppe. Men det finns flera strukturella problem som på både kort och lång sikt kommer att påverka tillväxten negativt. SEB-ekonomen Erik Meyersson resonerar om detta i Makropodd...


Aug 29, 2023

Hur kommer ekonomin i Sverige och världen att utvecklas framöver? Vilka är det viktigaste faktorerna att hålla koll på? Chefsekonom Jens Magnusson och prognoschef Daniel Bergvall pratar om detta och annat innehåll i SEB:s nya prognosrapport Nordic...


Aug 14, 2023

Det har varit en händelserik sommar, särskilt när det gäller geopolitik och klimatrelaterade händelser. Vad betyder detta för den ekonomiska utvecklingen i höst och nästa år? Chefsekonom Jens Magnusson pratar med Robert Bergqvist och Olle Holmgren om detta i säsongens första...


Jun 26, 2023

Japan är världens tredje största ekonomi och staten har byggt upp ett gigantiskt skuldberg. senare tid har Tokyobörsen trots det gått bra och ekonomin växer. Men utmaningarna är många och stora. SEB-ekonomen Elisabet Kopelman leder ett samtal med seniorekonom Robert Bergqvist om detta och hur Japan


Jun 20, 2023

Inflationen är fortsatt för hög och centralbanker världen runt kan inte slappna av ännu. Men var står vi i kampen och när kommer resulataten att märkas? Prognoschef Daniel Bergvall och inflationsexperten Marcus Widén uppdaterar med det senaste, inklusive läget för midsommarmaten.