Preview Mode Links will not work in preview mode

Chefsekonom Jens Magnusson och hans expertkollegor på SEB diskuterar aktuell makroekonomi, hur den påverkar världen, och oss.

Innehållet i denna podd är baserat på uppgifter från källor som av SEB bedöms vara pålitliga. Banken lämnar dock ingen garanti för fullständigheten eller riktigheten i dessa uppgifter. De som tar del av podden uppmanas att basera sina investeringsbeslut på undersökningar de själva bedömer vara nödvändiga.

SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av denna podd eller dess innehåll.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering, mångfaldigande eller annan användning av denna podd får inte ske utan SEB:s medgivande.

Jun 26, 2023

Japan är världens tredje största ekonomi och staten har byggt upp ett gigantiskt skuldberg. senare tid har Tokyobörsen trots det gått bra och ekonomin växer. Men utmaningarna är många och stora. SEB-ekonomen Elisabet Kopelman leder ett samtal med seniorekonom Robert Bergqvist om detta och hur Japan


Jun 20, 2023

Inflationen är fortsatt för hög och centralbanker världen runt kan inte slappna av ännu. Men var står vi i kampen och när kommer resulataten att märkas? Prognoschef Daniel Bergvall och inflationsexperten Marcus Widén uppdaterar med det senaste, inklusive läget för midsommarmaten.


Jun 14, 2023

Vi har en relativt stabil period börsen bakom oss, men den makroekonomiska fronten är det mycket som händer. SEB:s chefsekonom Jens Magnusson samtalar I veckans avsnitt med placeringstrateg Johan Hagbarth om förutsättningarna för börsens utveckling framöver, och vad man särskilt ska vara uppmärksam


Jun 7, 2023

SEB:s chefsekonom Jens Magnusson diskuterar aktuell status för globalisering och världshandel med seniorekonom Johan Javeus. De konstaterar bland annat att globaliseringen trots alla hinder inte är död, men att tillväxten skiftat fokus när varuhandeln planat ut.