Preview Mode Links will not work in preview mode

Chefsekonom Jens Magnusson och hans expertkollegor på SEB diskuterar aktuell makroekonomi, hur den påverkar världen, och oss.

Innehållet i denna podd är baserat på uppgifter från källor som av SEB bedöms vara pålitliga. Banken lämnar dock ingen garanti för fullständigheten eller riktigheten i dessa uppgifter. De som tar del av podden uppmanas att basera sina investeringsbeslut på undersökningar de själva bedömer vara nödvändiga.

SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av denna podd eller dess innehåll.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering, mångfaldigande eller annan användning av denna podd får inte ske utan SEB:s medgivande.

Jan 23, 2018

Carl Hammer, chefsstrateg valuta, och Robert Bergqvist, chefekonom, tar en titt bakom kulisserna på Federal Reserve och diskuterar vad som kan hända när Jerome Powell efterträder Janet Yellen på posten som världens mest inflytelserika centralbankschef. Och Robert har kollat hur den svenska inflationen sett ut sedan 1200-talet…

 

01:30 ”Jag är lite upphetsad av det här med centralbanker”

02:50 ”Det finns nåt tungt i källaren på Fed i New York”

03:45 Är Powells utnämning politisk?

04:15 Powell har ingen ekonomisk examen

05:00 Klarar Powell en kris?

05:55 Så är Federal Reserve sammansatt

07:50 Fed väljer långsam anpassning av styrräntan

08:45 Är Fed stressade över att styrräntan styr mindre?

09:30 ”En paradoxal åtstramning”

10:50 ”Men varför faller dollarn?”

14:15 USA är skuldsatt mot omvärlden

15:00 ”Vad tror du om Powells utmaningar?”

15:30 Riksbanken och Fed har samma problem

16:50 Kommer mandaten för centralbanker att ändras?

18:00 ”Många länder kräver att Fed ska ta globala hänsyn”

20:20 Feds åtstramning 2014 påverkade dollarn långt i förväg

22:00 90 procent av alla valutatransaktioner har koppling till dollarn

23:02 ”USA-börserna har gått otroligt starkt”

23:12 ECB sätter väl tonen?

24:03 ”Vet du vad den svenska inflationen varit sedan slutet på 1200-talet?”