Preview Mode Links will not work in preview mode

Chefsekonom Jens Magnusson och hans expertkollegor på SEB diskuterar aktuell makroekonomi, hur den påverkar världen, och oss.

Innehållet i denna podd är baserat på uppgifter från källor som av SEB bedöms vara pålitliga. Banken lämnar dock ingen garanti för fullständigheten eller riktigheten i dessa uppgifter. De som tar del av podden uppmanas att basera sina investeringsbeslut på undersökningar de själva bedömer vara nödvändiga.

SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av denna podd eller dess innehåll.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering, mångfaldigande eller annan användning av denna podd får inte ske utan SEB:s medgivande.

Apr 20, 2022

Avsnitt 159. Marcus Widén om den globalt stigande inflationens orsaker, hur lönerna påverkar centralbankernas oro och när vi når "peak inflation".


Apr 13, 2022

Carl Hammer och Per Hammarlund diskuterar senaste Emerging Markets Explorer: Om tillväxtländernas utsikter 2022, hur kriget i Ukraina kommer att påverka samt vad som händer med både rysk och kinesisk ekonomi. Och mycket mer.


Apr 6, 2022

Prognoschef Håkan Frisén och Frankrike-experten Daniel Bergvall analyserar inför franska valets första omgång på söndag. Kan någon hota Emmanuel Macron?