Preview Mode Links will not work in preview mode

Chefsekonom Jens Magnusson och hans expertkollegor på SEB diskuterar aktuell makroekonomi, hur den påverkar världen, och oss.

Innehållet i denna podd är baserat på uppgifter från källor som av SEB bedöms vara pålitliga. Banken lämnar dock ingen garanti för fullständigheten eller riktigheten i dessa uppgifter. De som tar del av podden uppmanas att basera sina investeringsbeslut på undersökningar de själva bedömer vara nödvändiga.

SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av denna podd eller dess innehåll.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering, mångfaldigande eller annan användning av denna podd får inte ske utan SEB:s medgivande.

Feb 28, 2024

Tysk ekonomi har låg tillväxt, stort missnöje bland löntagare, tung industri som drabbats hårt av stigande kostnader och trots det en relativt låg arbetslöshet. Pia Fromlet och Marcus Widén diskuterar hur Europas sjuke man, som blev frisk och nu ser krasslig ut igen, ska klara sina utmaningar. På kort och, inte...


Feb 15, 2024

Sydafrika, Turkiet och Japan tillhör de länder som har blivit billigare för oss svenskar medan Mexiko ökat mest i pris. Seniorekonom Johan Javeus har gjort en stor genomgång av hur svensk köpkraft utomlands ändrats det senaste året. Du hittar hela tabellen på


Feb 7, 2024

Tecken på nytändning i USA-ekonomin i början av året har fått marknaden att omvärdera hur snabbt och hur mycket Fed kommer att sänka räntan i år. SEB:s USA-ekonom och Fed-bevakare Elisabet Kopelman reder i det ekonomiska läget i USA och hur det påverkar vårens...