Preview Mode Links will not work in preview mode

Chefsekonom Jens Magnusson och hans expertkollegor på SEB diskuterar aktuell makroekonomi, hur den påverkar världen, och oss.

Innehållet i denna podd är baserat på uppgifter från källor som av SEB bedöms vara pålitliga. Banken lämnar dock ingen garanti för fullständigheten eller riktigheten i dessa uppgifter. De som tar del av podden uppmanas att basera sina investeringsbeslut på undersökningar de själva bedömer vara nödvändiga.

SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av denna podd eller dess innehåll.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering, mångfaldigande eller annan användning av denna podd får inte ske utan SEB:s medgivande.

Jun 20, 2018

I senaste Makropodd av SEB diskuterar ränteexperten Lina Fransson och chefsekonom Robert Bergqvist varför vi hamnat i lågräntemiljö och vart räntorna är på väg. Och förklarar även vad ränta är och hur systemet med centralbanksstyrd ränta egentligen fungerar. Vi får även reda på hur en ränteexpert valt...


Jun 12, 2018

SEB:s Brexitexpert Richard Falkenhäll och chefsekonom Robert Bergqvist diskuterar Storbritanniens utträde ur EU och vilka effekter det kommer att få, för EU, Storbritannien och Sverige. Kommer det ett avtal? Blir det klart i tid? Hur blir det med ”mjuka gränser” och vad händer med svensk...