Preview Mode Links will not work in preview mode

Chefsekonom Jens Magnusson och hans expertkollegor på SEB diskuterar aktuell makroekonomi, hur den påverkar världen, och oss.

Innehållet i denna podd är baserat på uppgifter från källor som av SEB bedöms vara pålitliga. Banken lämnar dock ingen garanti för fullständigheten eller riktigheten i dessa uppgifter. De som tar del av podden uppmanas att basera sina investeringsbeslut på undersökningar de själva bedömer vara nödvändiga.

SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av denna podd eller dess innehåll.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering, mångfaldigande eller annan användning av denna podd får inte ske utan SEB:s medgivande.

Jan 31, 2024

Vad ska vi betala med i kris när kontanterna snart inte längre finns? Hur mycket sedlar finns det i Sverige och hur mycket Bitcoin finns det i världen? Vad händer med införandet av den digitala e-kronan och – är guld verkligen en valuta? Allt detta och mycket mer när SEB:s seniorekonomer Robert Bergqvist och...


Jan 23, 2024

SEB:s chefsekonom Jens Magnusson och prognoschef Daniel Bergvall diskuterar årets första konjunkturrapport, Nordic Outlook. Där ser bankens experter efterlängtade räntesänkningar i en orolig värld, potential för mild inbromsning med fallande inflation och steg mot ökad stabilitet. Och en del risker...


Jan 18, 2024

SEB:s chefsekonom Jens Magnusson avslöjar vilka händelser, statistik och nyckeltal han avser att titta lite extra noggrant på under 2024.