Preview Mode Links will not work in preview mode

Chefsekonom Jens Magnusson och hans expertkollegor på SEB diskuterar aktuell makroekonomi, hur den påverkar världen, och oss.

Innehållet i denna podd är baserat på uppgifter från källor som av SEB bedöms vara pålitliga. Banken lämnar dock ingen garanti för fullständigheten eller riktigheten i dessa uppgifter. De som tar del av podden uppmanas att basera sina investeringsbeslut på undersökningar de själva bedömer vara nödvändiga.

SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av denna podd eller dess innehåll.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering, mångfaldigande eller annan användning av denna podd får inte ske utan SEB:s medgivande.

Jan 9, 2018

Som finansiellt fenomen har Bitcoin väckt intresse och diskussion under flera år, men senaste månaderna har en kursstegring på tusentals procent öppnat ögonen på många som inte tidigare hört talas om kryptovalutor. Idag finns 1300 olika kryptovalutor och alltfler bolag erbjuder så kallade Initial Coin Offerings. I årets första Makropodd av SEB diskuterar Carl Hammer, chefsstrateg valuta, och Johan Javeus, chefsstrateg, vad detta handlar om, hur man ska se på det och om man vågar investera i något så volatilt som Bitcoin.

0:50 Vad driver den här utvecklingen?
4:40 Brytning skapar fler bitcoins (max 21 miljoner)
6:06 Komplext att förstå värdet på Bitcoin
7:15 Bitcoin kan till stor del jämföras med guld
7:45 Är Bitcoin verkligen en valuta?
12:10 En närmast galen prisutveckling
14:30 Klondike? Ska man våga sig in?
15:00 Hur fungerar Initial Coin Offerings?
16:45 Blockedjetekniken större än Bitcoin
17:30 Tusentals applikationer för blockchain
18:01 Hur ser stater på att det nu finns privata, digitala pengar?
18:50 Kryptovalutor har blivit för stora för att bortse ifrån
19:30 Därför gillar kriminella Bitcoin
20:20 Är brytning av Bitcoin ett resursslöseri?
22:50 Alla kryptovalutor kommer inte att överleva, kanske inte ens Bitcoin

Läs mer om Bitcoin i Johan Javeus ”Veckans Tanke”