Preview Mode Links will not work in preview mode

Chefsekonom Jens Magnusson och hans expertkollegor på SEB diskuterar aktuell makroekonomi, hur den påverkar världen, och oss.

Innehållet i denna podd är baserat på uppgifter från källor som av SEB bedöms vara pålitliga. Banken lämnar dock ingen garanti för fullständigheten eller riktigheten i dessa uppgifter. De som tar del av podden uppmanas att basera sina investeringsbeslut på undersökningar de själva bedömer vara nödvändiga.

SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av denna podd eller dess innehåll.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering, mångfaldigande eller annan användning av denna podd får inte ske utan SEB:s medgivande.

Apr 24, 2018

Kronan är svag och snart ska Riksbanken ta beslut om styrräntan igen. Chefsekonom Robert Bergqvist diskuterar i senaste Makropodd av SEB vad som kommer att hända med kronan och vad Riksbanken borde göra, med valutastrateg Carl Hammer. 

02:10 Så tror företag och institutioner om kronan
03:30 Utländsk tveksamhet
06:00 Krona är ”the perfect short”
06:40 Kronan är Sveriges aktiekurs
07:30 För- och nackdelar med lågt värderad krona
08:00 ”Vi ligger en krona svagare”
11:00 Förtroendet för Sverige är gott
12:30 Kommer kronkursen att sjunka ännu mer?
14:00 Två faktorer kan påverka Riksbankens planer
16:30 ”En väldigt expansiv politik”
18:05 ”0,25 procent är lite fjuttigt”
21:00 ”Vi måste se över ramverket för penningpolitiken”
21:30 ”Frågan är om inte finanspolitiken borde ta en roll”
23:00 Inte alls säkert att kronan beter sig som många tror
24:15 Ska vi skaffa euro?