Preview Mode Links will not work in preview mode

Chefsekonom Jens Magnusson och hans expertkollegor på SEB diskuterar aktuell makroekonomi, hur den påverkar världen, och oss.

Innehållet i denna podd är baserat på uppgifter från källor som av SEB bedöms vara pålitliga. Banken lämnar dock ingen garanti för fullständigheten eller riktigheten i dessa uppgifter. De som tar del av podden uppmanas att basera sina investeringsbeslut på undersökningar de själva bedömer vara nödvändiga.

SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av denna podd eller dess innehåll.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering, mångfaldigande eller annan användning av denna podd får inte ske utan SEB:s medgivande.

Apr 17, 2018

Makropodd av SEB tar i veckans avsnitt greppet om börserna i Sverige och världen. Vart är de på väg, är 2018 året då aktierna viktas ned i portföljerna och vilka sektorer har framtiden för sig? Carl Hammer, ansvarig för global makrobevakning, diskuterar med Johan Hagbarth, placeringstrateg. De är helt överens om vilken som är "the million dollar question" just nu.

00:50 Äntligen!
02:30 Amerikanska lönesiffror en katalysator?
03:10 Tullarna kan inte sänka börsen
04:05 Oroande signaler på kort sikt?
05:10 Värderingsläget
06:20 En uthållig konjunkturfas
07:55 Hur ser vi på 2019, egentligen?
09:00 Stark tillväxt och låg inflation kan skapa tillgångsbubblor
10:30 Spelar räntor någon roll för börsen?
11:20 Här ligger brytpunkten
12:30 “Det är the million dollar question”
13:40 Det är för tidigt att lämna aktiemarknaden
14:20 Börsen en ledande indikator
16:00 Vad är det för fel på svenska börsen?
17:30 Blandade rapporter har gjort börsen trögare
18:30 Stockholmsbörsen ser inte så dyr ut längre
19:15 Sverige underviktat
20:40 Sektorerna Hagbarth gillar – och inte
23:10 Tillväxtländer i allmänhet, Asien i synnerhet
24:20 Håll ögonen på klassiska indikatorer