Preview Mode Links will not work in preview mode

Chefsekonom Jens Magnusson och hans expertkollegor på SEB diskuterar aktuell makroekonomi, hur den påverkar världen, och oss.

Innehållet i denna podd är baserat på uppgifter från källor som av SEB bedöms vara pålitliga. Banken lämnar dock ingen garanti för fullständigheten eller riktigheten i dessa uppgifter. De som tar del av podden uppmanas att basera sina investeringsbeslut på undersökningar de själva bedömer vara nödvändiga.

SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av denna podd eller dess innehåll.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering, mångfaldigande eller annan användning av denna podd får inte ske utan SEB:s medgivande.

Jun 12, 2018

SEB:s Brexitexpert Richard Falkenhäll och chefsekonom Robert Bergqvist diskuterar Storbritanniens utträde ur EU och vilka effekter det kommer att få, för EU, Storbritannien och Sverige. Kommer det ett avtal? Blir det klart i tid? Hur blir det med ”mjuka gränser” och vad händer med svensk export?

AVSNITTSINFORMATION 
01:40 Vad har överraskat dig mest?  
02:30 ”Onekligen oerhört komplicerat” 
02:50 Vad har varit viktigast i processen?
04:10 Skilsmässoavtalet har tagit längre tid 
04:50 Mycket självklarheter i avtalet hittills
05:00 Så mycket betalar man för utträdet
06:00 Största problemet som återstår
06:45 Finansiella sektorn kan får problem 
07:30 Mjuk gräns vid Irland & Nordirland
08:00 Irland trycker på 
08:50 ”Man känner sig lite utmattad”
09:15 I oktober ska avtalet vara på plats
10:30 Vem tar beslutet i Storbritannien?
11:40 Lämna utan avtal?
12:00 Kan man köra det här på övertid?
12:30 Egentligt utträde 1 januari 2021 
13:00 Engelska ekonomin? 
14:00 De flesta trodde på en uppbromsning vi inte sett 
15:00 Konsekvenser för övriga Europa 
16:10 ”Ett ganska stort hål i EU:s budget” 
17:00 15 miljarder högre avgift?
18:40 Viktig exportmarknad för Sverige 
20:20 ”Din tolkning svänger från vecka till vecka?” 
21:10 Allt eller inget
22:00 Pundet, då?