Preview Mode Links will not work in preview mode

Chefsekonom Jens Magnusson och hans expertkollegor på SEB diskuterar aktuell makroekonomi, hur den påverkar världen, och oss.

Innehållet i denna podd är baserat på uppgifter från källor som av SEB bedöms vara pålitliga. Banken lämnar dock ingen garanti för fullständigheten eller riktigheten i dessa uppgifter. De som tar del av podden uppmanas att basera sina investeringsbeslut på undersökningar de själva bedömer vara nödvändiga.

SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av denna podd eller dess innehåll.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering, mångfaldigande eller annan användning av denna podd får inte ske utan SEB:s medgivande.

Dec 27, 2023

Chefsekonom Jens Magnusson leder samtal med fem av SEB:s ekonomer som ser tillbaka på viktiga händelser under 2023 och framförallt spanar mot vad som väntar under 2024 i såväl Sverige som...


Dec 13, 2023

Chefsekonom Jens Magnusson, makroekonom Marcus Widén och bankens privatekonom Américo Fernández tar ett stort grepp om bostadsmarknaden i årets näst sista faktaspäckade podd. Vad har hänt under 2023 och hur ser 2024 ut? Vad händer med priser, hushållens motståndskraft, räntor, byggande och hyresmarknad?


Dec 4, 2023

Aktiemarknaderna, särskilt i USA, har gått bättre 2023 än många experter väntade sig i inledningen av året. Men hur ser läget ut inför 2024 och hur ska investerarna agera? SEB:s chefsekonom Jens Magnusson samtalar om detta med placeringsstrateg Johan Hagbart och aktiestrateg Esbjörn Lundevall


Nov 29, 2023

Japan är en stabil demokrati och världens tredje största ekonomi. Det gör landet attraktivt för utländska investerare. Samtidigt finns ett flertal strukturella problem att ta tag i för landets politiker. SEB:s chefsekonom Jens Magnusson har nyligen besökt landet och reflekterar över vad han hörde...


Nov 23, 2023

Seniorekonom Johan Javeus diskuterar AI och dess betydelse för finanssektorn, och framför allt gällande kapitalförvaltning.