Preview Mode Links will not work in preview mode

Chefsekonom Jens Magnusson och hans expertkollegor på SEB diskuterar aktuell makroekonomi, hur den påverkar världen, och oss.

Innehållet i denna podd är baserat på uppgifter från källor som av SEB bedöms vara pålitliga. Banken lämnar dock ingen garanti för fullständigheten eller riktigheten i dessa uppgifter. De som tar del av podden uppmanas att basera sina investeringsbeslut på undersökningar de själva bedömer vara nödvändiga.

SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av denna podd eller dess innehåll.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering, mångfaldigande eller annan användning av denna podd får inte ske utan SEB:s medgivande.

Dec 19, 2018

I årets sista Makropodd ger Robert Bergqvist och Richard Falkenhäll en heltäckande bild av var Brexit-förhandlingarna står, vilka ekonomiska implikationer de fått och kommer att få. Richard ger sig även på att procentsätta hur troliga scenarierna för utträdet är – 45, 30 och 15 procent...


Dec 12, 2018

Chefsekonom Robert Bergqvist och analyschef Carl Hammer gör makroekonomiskt bokslut för 2018 och tittar i kristallkulan för 2019. Vad är ljuspunkterna och vilka mörka moln tornar fram? Dessutom får du reda på vilka makroekonomiska indikatorer de ofta litar på och vem "Oraklet från Linköping" är...


Nov 28, 2018

Allt fler tecken tyder på att Sveriges ekonomi saktar ned. Frågan är – hur hård och snabb blir förändringen? Vilka signaler är viktigast i bedömningen? I en rykande färsk Makropodd av SEB diskuterar prognoschef Håkan Frisén och Olle Holmgren, analysansvarig för svensk makroekonomi, positiva och negativa...


Nov 13, 2018

Robert Bergqvist, chefsekonom, och prognoschef Håkan Frisén har med sig en rykande färsk Nordic Outlook. Med avstamp i rapporten tas tempen på världsekonomin, inflationsläget, centralbankerna och börsen. Dessutom om läget i Sverige: Varför är tillväxten så trög? Hur mycket höjer Riksbanken räntan kommande...


Nov 2, 2018

Richard Falkenhäll, SEB:s expert på Brexitförhandlingarna, diskuterar med chefsekonom Robert Bergqvist var parterna står just nu, hur vägarna framåt ser ut och vilka konsekvenser de olika framtidsscenarierna kan få. Och hur förberedda är alla andra på utfallet? Skicka frågor till makropodd@seb.se!