Preview Mode Links will not work in preview mode

Chefsekonom Jens Magnusson och hans expertkollegor på SEB diskuterar aktuell makroekonomi, hur den påverkar världen, och oss.

Innehållet i denna podd är baserat på uppgifter från källor som av SEB bedöms vara pålitliga. Banken lämnar dock ingen garanti för fullständigheten eller riktigheten i dessa uppgifter. De som tar del av podden uppmanas att basera sina investeringsbeslut på undersökningar de själva bedömer vara nödvändiga.

SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av denna podd eller dess innehåll.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering, mångfaldigande eller annan användning av denna podd får inte ske utan SEB:s medgivande.

Jun 20, 2018

I senaste Makropodd av SEB diskuterar ränteexperten Lina Fransson och chefsekonom Robert Bergqvist varför vi hamnat i lågräntemiljö och vart räntorna är på väg. Och förklarar även vad ränta är och hur systemet med centralbanksstyrd ränta egentligen fungerar. Vi får även reda på hur en ränteexpert valt att fördela sina bolån.

AVSNITTSINFORMATION 
02:25 Vad är en ränta?  
03:30 ”Löptidspremie eller riskpremie” 
04:45 Hur fungerar kopplingen till centralbanker?
06:00 Ett ställe att låna, och de bestämmer räntan
06:30 Även annat som påverkar räntan?
07:30 Skillnader i statsräntor
08:45 Varför betalar man för att placera pengar?
10:45 Unikt med nominell minusränta
11:45 Bra med låga räntor, men… 
12:30 "Byggs in risker i lågräntemiljö"
13:00 Minusränta tecken på kris? 
13:50 ”Hushållen har ökat sitt sparande”
14:30 700-årig fallande räntetrend
14:40 Varför har vi dessa räntor just nu?
16:10 Centralbanker har hållit räntorna låga
18:00 Hur ser ränteläget ut framöver?
20:00 Japan ett skräckexempel
21:15 Amerikanska räntor på väg upp?
22:00 Ingen dramatik framför oss? 
22:10 Har du rörlig eller fast boränta själv?