Preview Mode Links will not work in preview mode

Chefsekonom Jens Magnusson och hans expertkollegor på SEB diskuterar aktuell makroekonomi, hur den påverkar världen, och oss.

Innehållet i denna podd är baserat på uppgifter från källor som av SEB bedöms vara pålitliga. Banken lämnar dock ingen garanti för fullständigheten eller riktigheten i dessa uppgifter. De som tar del av podden uppmanas att basera sina investeringsbeslut på undersökningar de själva bedömer vara nödvändiga.

SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av denna podd eller dess innehåll.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering, mångfaldigande eller annan användning av denna podd får inte ske utan SEB:s medgivande.

Oct 1, 2018

Chefsekonom Robert Bergqvist och Jens Magnusson, privatekonom, diskuterar senaste nytt på bostadsmarknaden. Bland annat avverkas bostadspriserna, byggtakten och hur låntagare förbereder sig bäst inför en kommande räntehöjning.  Dessutom - Robert svarar på den absolut vanligaste frågan han får från kunder och media just nu.