Preview Mode Links will not work in preview mode

Chefsekonom Jens Magnusson och hans expertkollegor på SEB diskuterar aktuell makroekonomi, hur den påverkar världen, och oss.

Innehållet i denna podd är baserat på uppgifter från källor som av SEB bedöms vara pålitliga. Banken lämnar dock ingen garanti för fullständigheten eller riktigheten i dessa uppgifter. De som tar del av podden uppmanas att basera sina investeringsbeslut på undersökningar de själva bedömer vara nödvändiga.

SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av denna podd eller dess innehåll.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering, mångfaldigande eller annan användning av denna podd får inte ske utan SEB:s medgivande.

Oct 24, 2018

Analyschef Carl Hammer och Olle Holmgren, analysansvarig för svensk makroekonomi, diskuterar svensk ekonomis läge och närmaste framtid. Sverige, kronan, politiken och Riksbanken står i ett speciellt läge, men ekonomin har samtidigt goda förutsättningar att dra nytta av positiva trender. Dessutom lanseras Makropodds frågelåda – skicka dina makrofrågor till makropodd@seb.se!