Preview Mode Links will not work in preview mode

Chefsekonom Jens Magnusson och hans expertkollegor på SEB diskuterar aktuell makroekonomi, hur den påverkar världen, och oss.

Innehållet i denna podd är baserat på uppgifter från källor som av SEB bedöms vara pålitliga. Banken lämnar dock ingen garanti för fullständigheten eller riktigheten i dessa uppgifter. De som tar del av podden uppmanas att basera sina investeringsbeslut på undersökningar de själva bedömer vara nödvändiga.

SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av denna podd eller dess innehåll.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering, mångfaldigande eller annan användning av denna podd får inte ske utan SEB:s medgivande.

Mar 12, 2018

Valet i Italien avgjordes nyligen, och Ryssland går till val på söndag. Carl Hammer samtalar med sina expertkollegor Per Hammarlund och Daniel Bergvall om vad det kan få för effekter på Sverige och världen. Plus att SEB ger sin syn på Trumps tullar.

Läs mer: Chefekonom Robert Bergqvists syn på Trumps tullar

 

01:15 Aktuellt: Vilka blir effekterna av Trumps tullar?
02:30 Svårbedömt i Italien
03:50 Valrörelse präglad av missnöje
04:40 Vilka är Lega och Femstjärnerörelsen?
06:30 Risk för EU-fientlig regering minskat
07:30 Ränteskillnaden inom Europa gått ned
09:10 De flesta ser koalition centerhöger-socialdemokrater
09:30 Italiens reformbehovslista är lång
11:00 Ett land som hankat sig fram
12:50 Partierna som vann i Italien är positiva till Ryssland
13:15 Putin suttit sedan 2000
13:50 Stor sannolikhet att Putin vinner
14:00 Stiger Putin åt sidan 2024?
16:00 Populär president utan konkurrenter
17:00 Säkerhetsläget viktigt politiskt område
18:15 Ryssland lär inte få genomgripande reformer
19:30 Positiva förändringar under senaste åren
20:05 Ser du förändringar i sanktionspolitiken?
21:45 Hur påverkar Ryssland Sverige?
23:20 Hur ser SEBs kunder på Italien och Ryssland?
25:00 Hur lätt är det för svenska företag att göra affärer i Ryssland?