Preview Mode Links will not work in preview mode

Chefsekonom Jens Magnusson och hans expertkollegor på SEB diskuterar aktuell makroekonomi, hur den påverkar världen, och oss.

Innehållet i denna podd är baserat på uppgifter från källor som av SEB bedöms vara pålitliga. Banken lämnar dock ingen garanti för fullständigheten eller riktigheten i dessa uppgifter. De som tar del av podden uppmanas att basera sina investeringsbeslut på undersökningar de själva bedömer vara nödvändiga.

SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av denna podd eller dess innehåll.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering, mångfaldigande eller annan användning av denna podd får inte ske utan SEB:s medgivande.

Jan 22, 2019

Robert Bergqvist, chefsekonom, och Håkan Frisén, prognoschef, ger snabbversionen av SEB Nordic Outlook, vår stora återkommande makroekonomiska rapport. Nedåtkrafterna i ekonomin är inte starka nog för att skapa lågkonjunktur, är en av slutsatserna. Frågor till podden? Synpunkter? Hör av dig till makropodd@seb.se