Preview Mode Links will not work in preview mode

Chefsekonom Jens Magnusson och hans expertkollegor på SEB diskuterar aktuell makroekonomi, hur den påverkar världen, och oss.

Innehållet i denna podd är baserat på uppgifter från källor som av SEB bedöms vara pålitliga. Banken lämnar dock ingen garanti för fullständigheten eller riktigheten i dessa uppgifter. De som tar del av podden uppmanas att basera sina investeringsbeslut på undersökningar de själva bedömer vara nödvändiga.

SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av denna podd eller dess innehåll.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering, mångfaldigande eller annan användning av denna podd får inte ske utan SEB:s medgivande.

May 16, 2018

16 maj 2018. Prognoschef Håkan Frisén och chefsekonom Robert Bergquist diskuterar slutsatserna i senaste Nordic Outlook. Ser vi slutet på högkonjunkturen komma nu? Vad händer med den svenska ekonomin, penningpolitiken och kronan?  Alla svar i senaste Makropodd av SEB.  Nordic Outlook hittar du <här>.

 

03:50 Konjunkturen vacklar – ser vi slutet på högkonjunkturen nu?
04:50 ”Det är lätt att överdriva politikens betydelse för konjunkturen”
05:40 ”Var är vi i konjunkturen” är vanligaste frågan vi får.
07:00 När kommer inflationen? Och lönetillväxten?
07:25 Fed justerar ned sin syn på jämviktsarbetslösheten
07:55 ”De gamla makro-måtten kanske fortfarande funkar”
09:30 Inflationen kommer väl sent
10:00 Investeringstillväxten är positiv
11:25 ”Fed är ganska ensam där ute”
12:50 Så mår den svenska ekonomin
13:50 Finanspolitiska rådet resonerar lite konstigt
15:20 Vad är huvudtipset i höstens val?
17:05 Inflationen över 2 procent
18:25 ”Noll är inte mycket”
19:15 Svag krona ska vara mer positivt än negativt, men…
21:10 Svårt höja priserna
22:00 ”Riksbanken spelar ett högt spel”
23:20 Riksbanken omdiskuterad i hela världen
24:00 Sammanfattning: ”Ganska hyggligt närmaste två åren”