Preview Mode Links will not work in preview mode

Chefsekonom Jens Magnusson och hans expertkollegor på SEB diskuterar aktuell makroekonomi, hur den påverkar världen, och oss.

Innehållet i denna podd är baserat på uppgifter från källor som av SEB bedöms vara pålitliga. Banken lämnar dock ingen garanti för fullständigheten eller riktigheten i dessa uppgifter. De som tar del av podden uppmanas att basera sina investeringsbeslut på undersökningar de själva bedömer vara nödvändiga.

SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av denna podd eller dess innehåll.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering, mångfaldigande eller annan användning av denna podd får inte ske utan SEB:s medgivande.

Apr 11, 2018

I senaste Makropodd av SEB djupdyker chefekonom Robert Bergqvist, prognoschef Håkan Frisén och SEBs expert på statsfinanser, Daniel Bergvall, i Sveriges ekonomi. Hur går det, hur blir det och vilka finansministrar var varit roligast att jobba för? Daniel och Håkan har jobbat som experter under 7 olika svenska finansministrar…

Avsnittsinformation:
01:30 Vilka är era favoritfinansministrar av de sju ni jobbat med?
03:30 ”Vårbudgeten ska vara mer övergripande”
05:16 Hur tänker en finansminister med tanke på att det är valår?
08:50 Vad är helhetsbedömningen av regeringens finanspolitik?
08:45 ”Vi har sett ganska lite spänning mellan stats- och finansministern”
11:30 ”Luras vi av att det är en stark konjunktur?”
14:50 Strukturpolitiken är eftersatt
18:00 Skuldankaret lär bli övergripande mål
18:30 Vad ska vi göra med statsfinanserna?
21:00 ”Det kan hända mycket direkt efter ett val”
22:30 ”Ingen är ju orolig på finansmarknaden?”
23:00 ”Svensk ekonomi kommer nog att gå hyfsat bra även framöver”
25:30 ”Nu kanske det finns resurser att stoppa in i ett reformpaket”
26:30 Vad händer om vi får euro?