Preview Mode Links will not work in preview mode

Chefsekonom Jens Magnusson och hans expertkollegor på SEB diskuterar aktuell makroekonomi, hur den påverkar världen, och oss.

Innehållet i denna podd är baserat på uppgifter från källor som av SEB bedöms vara pålitliga. Banken lämnar dock ingen garanti för fullständigheten eller riktigheten i dessa uppgifter. De som tar del av podden uppmanas att basera sina investeringsbeslut på undersökningar de själva bedömer vara nödvändiga.

SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av denna podd eller dess innehåll.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering, mångfaldigande eller annan användning av denna podd får inte ske utan SEB:s medgivande.

Oct 26, 2018

Vad är det som händer just nu på världens börser? Det är ämnet i denna extrainsatta Makropodd av SEB med Johan Hagbarth, placeringsstrateg, Fredrik Öberg, investeringsansvarig och chefsekonom Robert Bergqvist. Är det dags att vända blicken mot mindre lönsamma investeringar eller är det bara ett hack i kurvan? Hur ser den underliggande ekonomin ut? Vad kan vi utläsa av rapportfloden? Och vad gör man med sina aktier? Våra svar får du här.