Preview Mode Links will not work in preview mode

Chefsekonom Jens Magnusson och hans expertkollegor på SEB diskuterar aktuell makroekonomi, hur den påverkar världen, och oss.

Innehållet i denna podd är baserat på uppgifter från källor som av SEB bedöms vara pålitliga. Banken lämnar dock ingen garanti för fullständigheten eller riktigheten i dessa uppgifter. De som tar del av podden uppmanas att basera sina investeringsbeslut på undersökningar de själva bedömer vara nödvändiga.

SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av denna podd eller dess innehåll.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering, mångfaldigande eller annan användning av denna podd får inte ske utan SEB:s medgivande.

Oct 10, 2018

Analyschef Carl Hammer och vår expert på EM, emerging markets, Per Hammarlund tittar i veckans Makropodd av SEB närmare på vilka länder som har problem och vilka som fortfarande har ångan uppe. Många tillväxtländer har tappat tempo senaste året. Kommer Turkiets stabilisering att hålla i sig? Vilka är anledningarna till att EM hackar? Hur går Asiens emerging markets-länder? Och vilka anledningar finns att valutasäkra – och inte?