Preview Mode Links will not work in preview mode

Chefsekonom Jens Magnusson och hans expertkollegor på SEB diskuterar aktuell makroekonomi, hur den påverkar världen, och oss.

Innehållet i denna podd är baserat på uppgifter från källor som av SEB bedöms vara pålitliga. Banken lämnar dock ingen garanti för fullständigheten eller riktigheten i dessa uppgifter. De som tar del av podden uppmanas att basera sina investeringsbeslut på undersökningar de själva bedömer vara nödvändiga.

SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av denna podd eller dess innehåll.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering, mångfaldigande eller annan användning av denna podd får inte ske utan SEB:s medgivande.

May 31, 2018

Ränte- och prisexperten Olle Holmgren diskuterar inflation med chefsekonom Robert Bergquist – vad det är, hur den mäts, hur den ser ut just nu och vart den kommer att ta vägen. I Makropodd avslöjas även hur en månadslön från 1954 skulle se ut idag och hur inflationsprognoser förhåller sig till gurkpriserna.

 

AVSNITTSINFORMATION 

01:30 Fokuserar vi för mycket på bristen på inflation? 

03:10 Vad är inflation? 

04:45 Kan vi lita på inflationsstatistiken? 

06:00 Vi registrerar nog lite lägre inflation än Europa 

06:30 Är vi selektiva på hur vi ser på inflation? 

07:30 Detta händer med en genomsnittlig månadslön 1954 till idag 

08:30 Det är nog inte bara subjektivt 

09:00 16 000 miljarder dollar i ”extrapengar” 

10:00 Kostnaderna har en viktig roll för inflationen 

11:10 Svårt att dra slutsatser av inflationsförväntningar 

12:00 Tillgångsprisinflation 

13:30 Världen är så mycket större än inflationen! 

15:00 Varför är inflationsmålet just 2 procent? 

16:35 ”Det håller jag helt med om” – ”Vad trevligt!” 

17:00 Så ser inflationen runt hörnet ut 

18:00 Oljepriset kommer lyfta inflationen 

19:00 Centralbankerna borde väl vara nöjda? 

19:40 Tar man bort energi och livsmedel har inflationen varit oerhört stabil 

20:00 Ser vi digitaliseringen och robotiseringen i inflationen? 

21:20 ”Vi är inte stabilt tillbaka på målet” 

22:00 Tveksamt om Riksbanken nöjer sig med 1,7 procent 

22:15 Europa? USA? Kina?